مسر پیشنهادی بهبود در روابط
مسر پیشنهادی بهبود در روابط

نقشه راه برای بهبود روابط

۱
۲
دوره از وابستگی تا اقتدار
دوره از وابستگی تا اقتدار
برای تمام کسانی که دوست دارند دیگر وابسته کسی نباشند. برای افرادی که از گدایی عشق خسته شده اند. برای انسانهایی که مایلند لذت بردت از تنهایی را تجربه کنند و اگر رابطه عاطفی ایجاد می کنند از روی اقتدار و عشق واقعی باشد نه از روی وابستگی،خلاء و گدایی
مشاهده اطلاعات دوره
۳
۴
دوره جامع عزت نفس در روابط
دوره جامع عزت نفس در روابط
اگر در ارتباط با خانوادت یا همسرت یا هر روابط عاطفی و یا کاری دچار مشکل هستی یا میخوای حرفه ای رابطه سازی کنی، البته با عینک عزت نفس ، دوره جامع عزت نفس در روابط ویژه شما طراحی شده است.
مشاهده اطلاعات دوره