مینی دوره عزت نفس در روابط

 

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: ۶۵ دقیقه آموزش ناب

سطح دشواری: مبتدی

دسته‌بندی‌ها:

مدرس دوره

مهرداد ارجمندی

سخت ترین و البته شیرین ترین لحظات زندگی من روزهایی بود که بیشتر مدرسها و اکثریت مردم  فکر میکردند اصلی ترین آموزش رشد شخصی اعتماد به نفس،فن بیان یا جذب است و من با جمع کردن تک تک افراد در کارگاه‌های ۵ نفره و امروز در سمینارهای ۱۰۰۰‌نفره نشان دهم که زیربنای تمام آرامش انسان فنداسیون قوی تری به نام عزت نفس است.

شرکت در دوره

شروع یادگیری

مشاهده جلسات

جلسه ۱ رایگان

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

جلسه ۶

 

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: ۶۵ دقیقه آموزش ناب

سطح دشواری: مبتدی

دسته‌بندی‌ها:

مدرس دوره

مهرداد ارجمندی

سخت ترین و البته شیرین ترین لحظات زندگی من روزهایی بود که بیشتر مدرسها و اکثریت مردم  فکر میکردند اصلی ترین آموزش رشد شخصی اعتماد به نفس،فن بیان یا جذب است و من با جمع کردن تک تک افراد در کارگاه‌های ۵ نفره و امروز در سمینارهای ۱۰۰۰‌نفره نشان دهم که زیربنای تمام آرامش انسان فنداسیون قوی تری به نام عزت نفس است.

شرکت در دوره

شروع یادگیری

مشاهده جلسات

جلسه ۱ رایگان

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

جلسه ۶

پاسخ‌ها

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: ۶۵ دقیقه آموزش ناب

سطح دشواری: مبتدی

دسته‌بندی‌ها: