دوره رایگان رهایی از وابستگی

اگر تو هم از وابستگی به همسر، پدر یا مادرت خسته شدی، فقط همین ۵ جلسه با من همراه باش و زندگی بدون وابستگی رو به خودت هدیه بده! 
دسترسی بلافاصه بعد ار ثبت نام

مینی دوره رایگان رهایی از وابستگی

قیمت  دوره در سایت: ۸۹۰/۰۰۰ هزار تومان
قیمت به مدت محدود : رایگان