راهنمای مشاهده دوره های آموزشی در سایت اکادمی زندگی رو  برای راحتی هرچه بیشتر شما عزیزان ، تهیه و ضبط کردم که میتوانید از زیر مشاهده یا دانلود کنید.