مهرداد ارجمندی

بنیانگذار آکادمی زندگی

بنیانگذار و مدرس اول آکادمی زندگی مهرداد ارجمندی است که از سال ۹۴ با تدریس در دانشگاه ها و سایر موسسات تلاش کرده تا در ارتقا سطح مهارت های زندگی و سازمانی مردم و سازمان ها مفید و موثر باشد.

  • سخنران و مدرس آموزش های سخنرانی، فن بیان و ارتباطات
  • دانشجوی دکتری مدیریت دولتی در امارات
  • مدرس دانشگا ه های علمی کاربردی و پیام نور
  • مربی سخنرانی کارآفرینان و بازرگانان کشور
  • مشاور کسب و کار
  • نویسنده کتاب مهارت مساله یابی و تصمیم گیری
  • نویسنده کتاب بیت های جادویی
  • تجربه آموزش مستقیم به بیش از ۸۰۰۰ نفر