راهنمای خرید دوره از سایت اکادمی زندگی برای تسهیل هر چه سریعتر عزیزان، تهیه و ضبط شده که میتوانید از زیر مشاهده یا دانلود کنید.